Het traject

Ik start met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek stel ik samen met u en uw kind vast wat de hulpvraag is. Na het kennismakingsgesprek bepalen we of uw kind gebaat is bij de begeleiding door mij, of dat ik u moet verwijzen naar een andere instantie. Indien wordt besloten tot begeleiding van uw kind door mij, dan start een pedagogisch–didactisch onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt in kaart gebracht wat het probleem is en hoe dit probleem kan worden verholpen. Voorafgaand aan het onderzoek zal ik zo nodig contact opnemen met de school van uw kind om de toetsgegevens en andere relevante informatie op te vragen. Wanneer uw kind elders al is onderzocht, wil ik graag over deze gegevens beschikken. Zowel u als de ­leerkracht van uw kind moet schriftelijk toestemming ­geven voor het opvragen van onderzoeks- en toets­gegevens bij de school. Op basis van alle gegevens worden een behandel- en begeleidingsplan opgesteld. Het ­begeleidingstraject bestaat uit minimaal tien sessies. Hierna stel ik vast of de begeleiding wordt voortgezet of afgerond.

Ik bied hulp aan kinderen in de basisschoolleeftijd op het gebied van:
— Technisch lezen
— Begrijpend lezen en informatieverwerking
— Spelling en werkwoordspelling
— Rekenen en begeleiding bij dyscalculie
— Handschriftontwikkeling
— Taakaanpak, werkhouding
— Begeleiding bij concentratieproblemen
— Ondersteuning aan meerbegaafden

Op aanvraag kunnen meer kinderen, met een maximum van drie, in een begeleidingsgroep worden geplaatst. Dit kan alleen in het geval van vergelijkbare problematiek. Voor dit traject hanteer ik een aangepast tarief.

Onderzoek en begeleiding

Het diagnostisch onderzoek is noodzakelijk om uit te ­zoeken in welke mate een leerling achterloopt. De ­begeleiding kan zich dan richten op de hiaten die mogelijk zijn ontstaan. Als blijkt dat een leerling voorloopt op zijn leeftijdsgenootjes, kan het nodig zijn dat uw kind ondersteuning krijgt om zich optimaal te ontwikkelen.

In de meeste gevallen richt de begeleiding zich op de primaire vakken, te weten rekenen, spelling en taal. De ­begeleiding is zowel fysiek (face-to-face), als online. De leerling wordt in een virtuele klas geplaatst; hier kan uw kind oefenen, iets opzoeken, of een vraag stellen aan mij. De virtuele klas is een afgeschermde omgeving, ­waarbinnen uw kind veilig kan werken.

Locatie

De begeleiding vindt plaats in mijn praktijk of op school. Voor begeleiding op school onder schooltijd moet de school toestemming geven. De online begeleiding bied ik in de virtuele klas.

Voorwaarden

— Afspraken dienen minstens 24 uur van te voren te ­worden afgezegd, ook in geval van ziekte, ­anders ­worden kosten in rekening gebracht.
— Telefonische consulten langer dan 10 minuten ­worden in rekening gebracht.
— Online begeleiding is onderdeel van het begeleidings­traject, maar als online begeleiding in plaats komt van een begeleidingssessie in de praktijk of op locatie, dan wordt conform het uurtarief gerekend.
— Tijdens schoolvakanties is de praktijk doorgaans ­gesloten; u kunt dit nalezen op de website.
— Facturering vindt maandelijks plaats; de betalings­termijn bedraagt 14 dagen.
— Voordat de begeleiding kan worden gestart, moet het begeleidingscontract worden ondertekend en gaat u akkoord met de ‘Algemene voorwaarden’.
— De diensten zijn vrijgesteld van BTW, maar BTW wordt wel berekend over activiteiten die niet direct aan het oefenen van de leerstof die in het basis­onderwijs wordt aangeboden, gerelateerd zijn.

Helaas worden de kosten voor remedial teaching niet ­vergoed door uw zorgverzekeraar. In sommige gevallen is het wel mogelijk om de kosten voor remedial teaching op te voeren als ‘ziektekosten of andere buitengewone uitgaven’. Raadpleeg hiervoor uw belastingadviseur of de website van de Belastingdienst. Bij een laag inkomen is het soms ook mogelijk om een beroep te doen op ‘­bijzondere bijstand’ van uw gemeente.

Ik ben als remedial teacher geregistreerd bij de LBRT (­Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers). Het KvK-nummer van de praktijk is 65269845.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google